studiemiljø på aalborg universitet

Om studiemiljø på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet er der fokus på at sikre de bedste omstændigheder for et godt studiemiljø for universitetets studerende.

På denne hjemmeside kan du finde oplysninger om alt fra information om konkrete sociale arrangementer til hvad den øverste ledelse af universitet gør for at sikre et godt studiemiljø.  

Se resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen 2016

4600 studerende på AAU har besvaret spørgeskemaet. Er du nysgerrig efter at vide, hvad de synes om studiemiljøet på AAU, så læs mere om studiemiljøundersøgelsen 2016 her.