studiemiljø på aalborg universitet

Om studiemiljø på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet er der fokus på at sikre de bedste omstændigheder for et godt studiemiljø for universitetets studerende.

På denne hjemmeside kan du finde oplysninger om alt fra information om konkrete sociale arrangementer til hvad den øverste ledelse af universitet gør for at sikre et godt studiemiljø.  

AAU's nye strategi for studiemiljø

Studiearbejdspladser, digital understøttelse af læring og kommunikation med de studerende er fokusområderne i den nye strategi for studiemiljø. Strategien er baseret på indsatser inden for disse fokusområder, hvor de studerende bidrager med deres perspektiv på de udfordringer, AAU står overfor.

Du kan finde strategien her.