nyhed

PBL-projekter får knap 4,2 millioner kroner

Lagt online: 13.12.2016

PBL-projekter får knap 4,2 millioner kroner

For at styrke den problembaserede læringsmodel på Aalborg Universitet har 23 projekter fået tilsammen knap 4,2 millioner kroner.

Hensigten med projekterne er at udforske og udfordre AAU´s måde at arbejde med problembaseret læring på og udvikle modellen. Gennem udviklingsprojekterne skal viden om PBL og effekten af PBL dokumenteres gennem eksisterende og ny viden. 

For eksempel vil en gruppe se på studiearbejdspladser til gruppearbjde ved at inddrage seminarrum på Kroghstræde 3 i perioder, hvor rummene ikke benyttes. En anden gruppe vil mindske frafaldet gennem relevante øvelser og god gruppesammensætning.

Udviklingsprojekterne gennemføres som et led i AAU´s nye strategi, Viden for Verden, som netop har problem- og projektbaseret læring som et af fokuspunkterne.

Der kom 34 ansøgninger om støtte, og af dem blev 23 udvalgt. Du kan læse om de 23 projekter her.