studiemiljørådet

Studiemiljørådets opgaver

 • Ansvarlig for at sikre, at Aalborg Universitet lever op til ”Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø”, samt følger op på øvrige indgåede aftaler på studiemiljøområdet (eksempelvis Aalborg Universitets Udviklingskontrakt).
   
 • Udarbejde og være ansvarlig for den strategiske og langsigtede udvikling af studiemiljøet og dermed ansvarlig for udarbejdelse af en strategi for området. Strategien skal bidrage til implementering af Aalborg Universitets overordnede strategi på studiemiljøområdet. Studiemiljørådet skal involveres i strategiske satsninger og beslutninger, der påvirker de studerende og de studerendes læringsmiljø.
   
 • Afdække problemstillinger og stille forslag til forbedring af det fysiske, psykiske og sociale studiemiljø i tæt dialog med de studerende.
   
 • Igangsætte studenterdrevne pilot- og udviklingsprojekter inden for studiemiljø.
   
 • Etablere en klar beslutningsstruktur og et transparent informationsflow vedr. identificerede studiemiljøproblematikker.
   
 • Følge løbende med i at problemstillingerne, påpeget af rådet, tages op og løses af de relevante instanser. 

Studiemiljørådets medlemmer
 

 • Inger Askehave (formand)
  Prorektor for uddannelse 
   
 • Lukas Bjørn Leer Bysted (næstformand)
  Studenterrepræsentant i Aalborg Universitets bestyrelse
 • Tsinat Berhane
  Studenterrepræsentant i Aalborg Universitets bestyrelse
 • Simon Christopher Have Christensen 
  Studenterrepræsentant fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Akademiske Råd
   
 • Thomas Enslev Mikkelsen
  Studenterrepræsentant fra Det Humanistiske Fakultets Akademiske Råd
   
 • Kristoffer Holger Weithøft Lindstrøm
  Studenterrepræsentant fra TECH's Akademiske Råd
   
 • Mark Svendsen Møller 
  Studenterrepræsentant fra ENGINEERING's Akademiske Råd
   
 • Simon Mæng Tjørnehøj
  Studenterrepræsentant fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske Råd
   
 • Malene Gram
  Repræsentant for prodekanerne for uddannelse 
   
 • Marianne Rostgaard
  Repræsentant for institutlederne
   
 • Hans Jørgen Andersen
  Repræsentant for institutlederne
   
 • Jeppe Emmersen
  Repræsentant for studielederne
   
 • Jens Christian M. Rauhe
  Repræsentant for studienævnsformændene
   
 • Lene Tølbøll
  Formanden for Studiemiljøgruppen på Campus København 

 • Brian Møller Pejter
  Studenterrepræsentant fra Campus København

 • Maria Trabjerg
  Koordinator for studiemiljø ved Campus Service 

 • Lone Vestergaard
  Studiechef
   
 • Heidi Linnemann Prehn
  Leder af Kvalitetsenheden i Studieservice
   
 • Lisa Krogh Christensen
  Prorektors uddannelsesrådgiver (deltager i møderne som observatør) 

Taskforces på studiemiljøområdet

Studiemiljørådet har nedsat tre taskforces, som skal arbejde med strategiens tre fokusområder.De tre taskforces er nedsat af Studiemiljørådet og er bredt repræsenteret af studerende, ledelsen, forskere, undervisere og administrativt ansatte på AAU. Nedenfor kan du læse mere om de tre taskforces: