Problembaseret læring (PBL) og gruppearbejde

Problembaseret Projektarbejde (PBL)

AAU's uddannelser er kendetegnet ved problembaseret projektarbejde, som tager udgangspunkt i et sæt principper for uddannelse. Disse principper udgør Aalborgmodellen for problembaseret læring (PBL). Aalborgmodellen giver studerende redskaber til selvstændigt at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer på et højt fagligt niveau. Mange studerende får ligeledes under studiet mulighed for at samarbejde med eksterne partnere om løsning af faglige problemer.
 

Samarbejde drivet er problembaset projektarbejde

Modellen betyder blandt andet, at den primære arbejdsform på AAU er gruppearbejde, hvilket foregår ved, at du skriver projekt sammen med en gruppe af medstuderende. I gruppen styrer og gennemfører I studerende i fællesskab et projekt over et længerevarende forløb, hvor gruppen tager udgangspunkt i et problem. I gruppen skal I støtte hinanden i indsatsen for at opnå de opstillede faglige mål. Samarbejdet i gruppen rummer aspekter som vidensudveksling, kollektive beslutningsprocesser, faglige diskussioner, handlingskoordinering og gensidig kritisk feedback. I gruppen samarbejder I desuden tæt med vejleder(e) og eventuelt eksterne partnere, for eksempel virksomheder eller andre projektgrupper. 
 

De studerende har ansvar for egen læring

I studerende har en betydelig frihed til selv at vælge projekternes - og dermed centrale dele af studiets - indhold inden for studieordningens rammer og målbestemmelser. Samtidig bærer du som studerende ansvaret for en væsentlig del af den løbende, faglige selvvurdering. Evnen til kritisk at vurdere kvaliteten af din egen indsats og dit eget videngrundlag i forhold til en given problemstilling er en vigtig målsætning for det problembaserede projektarbejde. Din projektgruppe støttes af en eller flere vejledere, der medvirker til, at gruppens arbejde opfylder studieordningens krav. Det er jer studerende, der har ansvaret for samarbejdet i gruppen, tilrettelæggelse af læringen og for projektets forløb og resultat.

I nedenstående videoer kan du høre mere om PBL og høre studerende fortælle om gruppe- og projektarbejde på AAU:

 

 

Du kan læse mere om PBL på denne hjemmeside og i folderen ”PBL - problembaseret læring".