Psykisk studiemiljø

Trivsel


På Aalborg Universitet ønsker vi at skabe de bedste rammer for, at du trives som studerende. Står du over for personlige udfordringer såsom eksamensangst, manglende motivation eller anden form for mistrivsel? Eller har du haft en oplevelse af krænkende adfærd? Så står AAU's studie- og trivselsvejledere klar til at hjælpe dig.

 

DU KAN LÆSE MERE OM AAU STUDIE- OG TRIVSELSVEJLEDNINGENS TILBUD HERSe også AAU Studie- og Trivselsvejledningens:

I denne video kan du få gode råd til, hvordan du kan styrke din studiehverdag:

 

Krænkende adfærd


Et godt studiemiljø er afhængig af en kultur præget af respektfuld adfærd og god omgangstone. Med udgangspunkt i dansk lovgivning og universitetets egne politikker er der derfor en forventning til alle studerende og medarbejdere om, at der ikke foregår mobning, chikane, diskrimination og forskelsbehandling, at der ikke bruges trusler om vold og selvfølgelig ikke udøves vold. Aalborg Universitet har en nultolerancepolitik over for udøvelse af disse adfærdsformer.

Aalborg Universitets studerende og medarbejdere har et fælles ansvar for at anerkende og fremme en kultur, der bygger på gensidig respektfuld og inkluderende adfærd. Medarbejdere og studerende på universitetet skal derfor i det daglige være opmærksomme på, om der foregår mobning, chikane, diskrimination, truende eller krænkende adfærd eller fysisk vold.

Det forventes, at alle tager et medansvar for, at der gribes ind i tilfælde, hvor man bliver bekendt med denne adfærd. Studerende og medarbejdere har til enhver tid ret til at sige fra over for handlinger eller udtalelser, som de oplever som krænkende adfærd.

Hvis du mod forventning oplever krænkende adfærd eller er vidne til det, opfordrer vi dig til at kontakte AAU studie- og trivselsvejledere. De har kompetence til at håndtere henvendelser, der drejer sig om krænkende adfærd, og kan hjælpe dig videre med håndtering af din oplevelse.

Alle henvendelser vedr. oplevelser af krænkende adfærd tages meget alvorligt, og du kan naturligvis henvende dig i fortrolighed med mindre du selv beslutter at gå videre med sagen.
 

KONTAKT AAU STUDIE- OG TRIVSELSVEJLEDNING

Hvis der er en medarbejder i dit uddannelsesmiljø, som du føler dig tryg ved, er du også velkommen til at henvende dig der. Det kan eksempelvis være din studieleder, din faglige vejleder eller en anden medarbejder på din uddannelse.