Fysisk studiemiljø

 • +

  Studiearbejdspladser

  Hvis du søger en studiearbejdsplads i Aalborg uden for campusområdet, kan du læse mere om nogen af mulighederne via nedenstående links:

 • +

  Campus Service

  Aalborg Universitets Campus Service (CAS) arbejder med at sikre optimale fysiske rammer (både indvendigt og udvendigt) på universitetets tre campusser. CAS har derfor en helt central rolle i udviklingen af et godt fysisk studiemiljø på Aalborg Universitet. 

  For at sikre at der samles op på de studerendes ønsker til udviklingen af det fysiske studiemiljø, holder CAS årlige møder med universitetets fem fakultetsledelser og på alle tre campusser. Uddannelserne og fakulteterne får hovedsageligt viden om de studerendes kommentarer og ønsker det fysiske studiemiljø via de studerendes besvarelser af semesterevalueringer og studiemiljøundersøgelser.
  Derudover har CAS en koordinator for fysisk studiemiljø, som også er medlem af universitetets Studiemiljøråd. 

  I samarbejde med IT Services (ITS) laver CAS hvert år en årsrapport, der giver en oversigt over de seneste forbedringer af det fysiske studiemiljø, herunder nybyggeri og ombygninger, inventarudskiftning, etablering af lounges, forbedring af indeklima, etablering af eludtag til studiearbejdspladser, forbedring af akustik m.v.
  Du kan læse årsrapporterne for udvikling af det fysiske studiemiljø længere nede på siden.

  Du kan læse mere om Campus Service her.

 • +

  Årsrapport for udvikling af det fysiske studiemiljø på AAU

  Campus Service (CAS) laver årligt en oversigt over de seneste forbedringer af det fysiske studiemiljø, herunder nybyggeri og ombygninger, inventarudskiftning, etablering af lounges, forbedring af indeklima, etablering af eludtag til studiearbejdspladser, forbedring af akustik m.v.
  Du kan læse CAS' rapport for udvikling af det fysiske studiemiljø for år 2021 via dette link:
   

  Udvikling af fysisk studiemiljø. Årsrapport 2021

  ​TIDLIGERE ÅRSRAPPORTER

 • +

  HJÆLP CAMPUS SERVICE MED AT FORBEDRE STUDIEMILJØET

  Udover at komme med forbedringsforslag i semesterevalueringer og studiemiljøundersøgelser kan du som studerende også løbende hjælpe Campus Service med at forbedre det fysiske studiemiljø. 

  I din dagligdag på universitetet er det dig, der først opdager, hvis noget er slidt eller gået i stykker. Kommer du eksempelvis forbi en persienne, der er faldet ned, en skraldespand, hvor låget er i stykker eller et toilet, der løber, så grib din smartphone, tag gerne et billede af fejlen og meld det ind i Building Support app'en. Når du gør det, sendes der besked direkte til håndværkere eller inventarafdelingen alt efter hvilken fejl, det drejer sig om, og de kan tage affære med det samme. Når fejlen er udbedret, får du en melding på e-mail og en tak fordi du har taget medansvar for dit studiemiljø.

  Mindre fejl og mangler, der hører under den almindelige daglige vedligehold, kan eksempelvis være:

  • Lys eller el
  • Toiletter eller blandingsbatterier ved håndvaske der løber
  • Afløbsinstallationer
  • Utætheder i klimaskærmen
  • Elevatorfejl
  • Mangelfuld rengøring
  • Fejl på døre og vinduer
  • Defekt inventar i undervisningslokaler
  • Fejl på varme- og ventilationssystemer 
  • Fejl ved AV-installationer
  • Fejl på print og kopifaciliteter
  • Trådløst netværk der ikke virker eller ikke dækker et område

 • +

  Lån af lokale på Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet vil gerne fremme det gode studiemiljø for universitetets studerende ved bl.a. at understøtte studerende og studenterforeningers muligheder for at lave gode faglige og sociale aktiviteter og arrangementer for medstuderende på universitetets campusser.

  Aalborg Universitet vil derfor gerne i et vist omfang give studerende, herunder studenterforeninger, mulighed for at låne lokaler, således der bliver et levende og godt studiemiljø.

  Du kan læse mere om, hvordan du ansøger om at låne et lokale her.