Strategi for studiemiljø

 • +

  AALBORG UNIVERSITETS STRATEGI FOR STUDIEMILJØ

  Studiemiljørådet udarbejdede i foråret 2017 en strategi for studiemiljø. Strategien adskiller sig fra andre strategier på Aalborg Universitet ved i høj grad at være baseret på indsatser, hvor de studerende bidrager med deres perspektiv på de udfordringer, universitetet står overfor. Studerende blev således inddraget i alle indsatser gennem udviklingsprojekter, analyser, interviews, og lignende. Strategien blev udarbejdet med udgangspunkt i resultaterne fra den seneste studiemiljøundersøgelse (2016) og har tre fokusområder: 

  • Studiearbejdspladser
  • Digital understøttelse af læring
  • Kommunikation med de studerende

  De ovennævnte overskrifter udgør strategiens tre arbejdsområder. For hvert arbejdsområde blev der nedsat en taskforce, som blev udgjort af medlemmer fra ledelsen, undervisere, andre ansatte og ikke mindst studerende. I løbet af 2017 igangsatte taskforcene omfattende undersøgelser. Resultatet af taskforcenes arbejde blev i ultimo 2017 og primo 2018 offentliggjort i rapporter. 

  Formålet med taskforcenes arbejde var at tilvejebringe et vidensgrundlag om de studerendes perspektiver på de tre områder, som kunne omsættes til konkret handling på Aalborg Universitets fakulteter og i Fælles Service.

  Du kan læse mere om de tre taskforces samt finde deres rapporter her:

  Taskforce for studiearbejdspladser

  Taskforce for digital understøttelse af læring 

  Taskforce for kommunikation med de studerende

  Du kan læse den samlede strategi for studiemiljø her:

  Strategi for studiemiljø (Del af Aalborg Universitets strategi ”Viden for Verden” 2016-2021)

  Strategy for the study environment (Part of Aalborg University’s 2016-2021 strategy “Knowledge for the World”)

 • +

  AALBORG UNIVERSITETS STRATEGI: "VIDEN FOR VERDEN"

  Der er fokus på fastholdelsen og udviklingen af et attraktivt studiemiljø på Aalborg Universitet, hvilket bl.a. ses i universitetets strategi for 2016-2021 ”Viden for Verden”. I strategiens indsats 8.1 står der følgende målsætning for studiemiljøet på Aalborg Universitet:

  ”Der udvikles et attraktivt og læringsunderstøttende studemiljø med en velfungerende central organisering af studiemiljøarbejdet som et supplement til de decentrale studiemiljøinitiativer, der kan sikre de studerendes aktive inddragelse i udformningen af studiemiljøet på tværs af universitetet.”

  Her kan du læse mere om Aalborg Universitets strategi "Viden for Verden"

 • +

  UNDERVISNINGSMILJØLOVEN

  Aalborg Universitet skal efterleve "Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø", også kaldet Undervisningsmiljøloven.