Nyhedsvisning

Folketingspolitikere besøger AAU: Indsigt i grøn forskning er guld værd

Folketingspolitikere besøger AAU: Indsigt i grøn forskning er guld værd

Indsigt i den grønne forskning og samarbejdet med erhvervslivet var to af de positive indtryk, som nogle af de nordjyske folketingsmedlemmer tog med sig efter deres besøg på AAU mandag.

Lagt online: 24.09.2019

Tekst: Trine Kristensen
Foto: Bo Jeppesen

Mandag var de nordjyske folketingsmedlemmer inviteret til deres årlige besøg på AAU. Rektor Per Michael Johansen bød velkommen og understregede vigtigheden af, at både universitet og politikere forstår hinandens virkeligheder, når der skal skabes de bedste rammer for uddannelse, forskning og samarbejde.

Og netop samarbejdet var noget af det, erhvervsminister Simon Kollerup (S) hæftede sig ved i forbindelse med besøget.

- Jeg er stolt af AAU’s evne til at samarbejde med virksomheder og det omkringliggende samfund. Det er ikke en selvfølge for alle universiteter, at de kan interagere med erhvervslivet, men det kan AAU. Derudover er jeg som socialdemokrat glad for AAU’s bidrag til at bryde den negative sociale arv ved at optage mange studerende fra ikke-akademiske hjem. Her spiller den problembaserede tilgang til læring helt sikkert en rolle, siger han.

AAU er Danmarks største it-universitet

Prorektor Inger Aksehave fremhævede AAU’s styrkeposition som Danmarks største it-universitet med mere end 25 procent af landets samlede optag på it-uddannelser. Hun gjorde samtidig opmærksom på, at der – på trods af debat om mangel på it-studiepladser – faktisk er ledige studiepladser på it-uddannelser på AAU i Aalborg.

Styrkerne på it-området viser sig også inden for forskning, eksempelvis i kunstig intelligens. Lektor Rikke Gade fra Institut for Arkitektur og Medieteknologi gav et indblik i muligheder og udfordringer i automatisk videoanalyse, fx inden for trafiksikkerhed og effektiv produktion i virksomheder. Professor Stephen Rees fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi præsenterede en forbedret behandling af patienter i respirator, også ved hjælp af kunstig intelligens.

Grøn forskning bidrager til bæredygtig udvikling

Højst på dagsordenen til mandagens politikerbesøg var AAU’s bidrag til den grønne omstilling. Rektor Per Michael Johansen understregede, at AAU med sin problembaserede tilgang og stærke samarbejder med omverdenen er klar til at forfølge og integrere FN’s 17 verdensmål i sin fremtidige strategi.

Professor Lasse Rosendahl fra Institut for Energiteknik præsenterede blandt andet AAU’s forskning i biobrændsel – noget, der efterlod et stort indtryk blandt i hvert fald én af de besøgende politikere.

- Jeg er imponeret over AAU’s grønne dagsorden og er meget positiv over, at kravene til at sætte klimaet på dagsordenen især kommer fra de studerende. Som politiker er det guld værd at få en indsigt i, hvad der konkret forskes i – som fx biobrændsel – for det er en viden, jeg helt klart vil tage med mig i politiske forhandlinger. Her giver det tætte samarbejde mellem os som politikere og universitetet virkelig mening, siger Marie Bjerre, der er Venstres ordfører for bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål.