Nyhedsvisning

Optimer din studieteknik og få mere feel good i hverdagen

Lagt online: 08.04.2019

Mange studerende har efterspurgt redskaber til at få en god studiehverdag med plads til både faglig udvikling og overskud til et socialt liv. Vi ved godt, at vaner er svære at ændre og at det tager tid. Derfor har AAU Studievejledning i samarbejde med ITS udviklet et Feel Good univers, som en del af AAU Student app. Tanken med Feel Good universet er, at de studerende - når som helst og hvor som helst - kan arbejde med deres studieteknikker og vaner. I første udgave indeholder universet tre interaktive værktøjer og vi håber, at vi med tiden kan udvide universet. De tre værktøjer er:

1) Styr på tiden - har fokus på, at de studerende reflekterer over, hvad de bruger deres tid på samt med anbefalinger til sunde vaner.

2) Opsæt mål - fokus er her på den studerendes udvikling så de kan nå det de sætter sig for. Her er det vigtigt, at de arbejde med, hvordan de sætter mål for sig selv, samt at de arbejder kontinuerligt med deres mål for at nå dem.

3) Prioriter dine opgaver - dette redskab er særlig anvendeligt for studerende, der oplever at have meget at se til, og hvor deadlines og opgaver ofte flyder sammen. Værktøjet hjælper med at sætte struktur på gøremål og sortering af opgaver.

Få vist Feel Good universet i YoutubeBrug for flere studieteknikkeR?