Nyhedsvisning

Rapport kortlægger seksuelle krænkelser mod studerende

Rapport kortlægger seksuelle krænkelser mod studerende

Aalborg Universitet satte i sommer gang i en indsats mod krænkende adfærd med bl.a. retningslinjer for ansatte og klare anvisninger til de studerende. Nogle af tiltagene efterlyses nu i en ny rapport fra Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd.

Lagt online: 29.11.2018

1.194 studerende på danske universiteter har oplevet uønsket seksuel adfærd, chikane eller krænkelser under deres studietid. Det viser en ny undersøgelse for Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd, som blev offentliggjort i denne uge.

Undersøgelsen, der er foregået via et spørgeskema sendt til 150.000 indskrevne studerende i maj 2018, giver ny viden om karakteren og oplevelserne af uønsket seksuel adfærd på universiteterne, bl.a. hvilke krænkelser, der er tale om, og hvor mange, og hvem der typisk udfører krænkelserne.

Tallene i undersøgelsen er dog ikke opgjort på de enkelte universiteter, da præmissen er, at uønsket seksuel adfærd mod studerende anses som en problematik, der går på tværs af alle universiteterne, og som skal løses i fællesskab. Til gengæld indeholder rapporten en række anbefalinger fra de deltagende studerende.

Prorektor Inger Askehave mener, at undersøgelsen giver grund til at tro, at Aalborg Universitet (AAU) er på rette vej i indsatsen mod uønsket seksuel adfærd. De studerende i undersøgelsen efterspørger bl.a. mere viden om, hvor man kan henvende sig, hvis man oplever krænkelser, og netop det satte AAU – sammen med flere andre tiltag – allerede i gang i sommer.

Nultolerance 

- Vi skal selvfølgelig blive ved med at holde fokus på dette område. På AAU har vi nultolerance over for krænkende adfærd, og det må ingen være i tvivl om. Og det, vi bl.a. hører fra Studiemiljørådet er, at de studerende er tilfredse med den indsats, vi på nuværende tidspunkt har sat i gang, siger Inger Askehave.

Nultolerancen står bl.a. at læse i de retningslinjer for håndtering af studerendes oplevelser af krænkende adfærd, som blev formuleret i sommer og sendt til institutlederne med besked om at orientere egne medarbejdere. Samtidig blev der udarbejdet kommunikation til de studerende, der giver klare anvisninger for, hvor de kan henvende sig, hvis de oplever eller er vidne til krænkende adfærd.

Hjælp at hente

I kommunikationen opfordres de studerende til at kontakte den centrale studievejledning, som har fastlagte procedurer for, hvordan henvendelser om krænkelser skal behandles. En del af studievejledere har gennemgået et kursus i at håndtere henvendelser om uønsket seksuel adfærd, mens kurser for resten er under planlægning.

Ud over studievejledningen kan de studerende også henvende sig til en medarbejder i uddannelsesmiljøet, som de føler sig trygge ved. De studerende oplyses desuden om, hvor de kan henvende sig, hvis de har behov for yderligere at bearbejde oplevelsen.

Kommunikationen til de studerende findes flere steder på AAU’s hjemmeside, bl.a. på studerende.aau.dk og på studievejledningens hjemmeside. Den er også sendt ud til alle studienævnsformænd med opfordring til at orientere studienævnet om materialet. Endelig er der en video på vej med de samme oplysninger, som planlægges delt på bl.a. universitetets AAU-profil.

Rapportens resultater

Rapporten om uønsket seksuel adfærd viser bl.a., at flest kvinder fortæller, at de har oplevet seksuelt krænkende episoder, og at de hovedsagelig er foregået på bachelorens 1. år. Den mest almindelige uønskede seksuelle adfærd blandt besvarelserne er krænkende verbale kommentarer og uønsket fysisk berøring. Der optræder dog også 84 forsøg på overgreb og 67 gennemførte overgreb i undersøgelsen.

Blandt besvarelserne er det mest almindeligt at være blevet krænket af en medstuderende. For 11 procent af besvarelserne er det dog en rusvejleder og/eller tutor, der har krænket, og for 10 procent er det en underviser.

I forbindelse med rapporten har de danske universiteter givet hinanden håndslag på, at spørgsmål om uønsket seksuel adfærd skal indarbejdes i studiemiljøundersøgelserne. Danske Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter vil desuden fortsætte en systematisk dialog på området med henblik på øget erfaringsudveksling om muligheder, tiltag og problemer med uønsket seksuel adfærd mod de studerende.

Læs mere om rapporten om uønsket seksuel adfærd 

Læs retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd på Aalborg Universitet 

Læs mere om, hvor studerende på AAU kan henvende sig, hvis de oplever eller er vidne til krænkende adfærd