Nyhedsvisning

Sådan gik universitetsvalget 2018

Sådan gik universitetsvalget 2018

Resultatet af årets universitetsvalg på AAU er nu offentliggjort. Overordnet har omkring hver femte AAU-studerende stemt. Se her, hvem der er valgt til bestyrelsen og de øvrige styrende organer.

Lagt online: 03.12.2018

Årets universitetsvalg er nu afgjort. I år kunne AAU’s studerende stemme om, hvem der skulle repræsentere dem i de styrende organer på AAU, herunder valg til bestyrelsen, ph.d.-udvalg, akademiske råd, institutråd og studienævn. Den overordnede stemmeprocent landede i år på 20,3 procent.

Ny studenterrepræsentant i universitetets bestyrelse bliver Christian Juel Nicolajsen fra Studentersamfundet, som blev valgt med i alt 1927 stemmer. Han afløser Studentersamfundets Lukas Bjørn Leer Bysted, som er valgt som bestyrelsesmedlem i perioden 1. februar 2017 til 31. januar 2019. Der er to studenterrepræsentanter i bestyrelsen, og de er skriftevis på valg for en toårig periode.

I år var der valg til i alt 73 organer, fordelt på 107 delvalg. 26 valg blev afgjort ved kampvalg.

Bestyrelsesvalget godkendes i henhold til valgreglerne af bestyrelsen, og disse valg vil derfor blive indstillet til bestyrelsen, såfremt der ikke indkommer klager inden klagefristens udløb, som er mandag 10. december kl. 12.

Se alle valgresultaterne her