Nyhedsvisning

Studiemiljødag på AAU CPH

Har vi et godt studiemiljø på campus i København? Hvad kan gøres bedre? Det var kernen i et netop afholdt studiemiljøarrangement på AAU CPH.

Lagt online: 20.03.2018

Studerende på AAU CPH var fredag 16. marts 2018 inviteret til en studiemiljødag, hvor de sammen med andre studerende og Studiemiljørådet udviklede idéer til, hvordan studiemiljøet på Campus København kan blive endnu bedre både fysisk og socialt.

Dagen var sammensat af præsentationer og idéudvikling i workshops. Nogle oplæg var fra studerende, der allerede har engageret sig i arbejdet med studiemiljøet på AAU CPH. En af dem er Brian Møller Pejter, medlem af Studiemiljørådet som studenterrepræsentant fra Campus København og en af personerne i arbejdsgruppen bag arrangementet.

STORT SOM SMÅT KOM FREM

Der var 70 fremmødte, der kom med mange store og små input til nye initiativer til, hvordan studiemiljøet kan udvikles, fortæller Brian Møller Pejter, der til dagligt læser Information Studies på AAU CPH.

Workshops kredsede om fire temaer: aktiviteter og arrangementer, indendørs faciliteter, udendørs faciliteter samt organisering og indflydelse.

I workshoppen om udendørsområder nytænkte deltagerne blandt andet området mellem bygning A og B. De lavede tegninger og drøftede idéer omkring tennisbaner og natur på en af de store parkeringspladser, fortæller Brian Møller Pejter.

Ved de indendørs faciliteter snakkede man blandt andet om muligheden for at gøre det mere tydeligt, hvor man som gruppe kan finde steder til at arbejde. En idé er fx, at studerende via indendørs kort skal kunne se gule, grønne og røde zoner for fysiske muligheder for gruppearbejde.

HVAD SKER DER NU?

Noget af det mindre var et forslag om, at de såkaldte ”Campus Director Meetings” – også kaldet for pizza-møder – skal foregå tættere på de studerendes daglige miljøer, nemlig i en af kantinerne. På møderne kan studerende drøfte direkte med campuschefen og hen over et stykke pizza give input og ønsker til campusudviklingen. Næste møde er den 4. april 2018 kl. 16-18. Se mere på dette link.

Næste skridt er at samle op på alle input og post-its fra den lange dag, fortæller Brian Møller Pejter. Han fortæller, at der bl.a. kommer en tilbagemelding til Studiemiljørådet og at en evaluering sendes ud til alle deltagerne.

Læs mere om Studiemiljørådets arbejde her.