vis

Rekordmange studerende deltog i Studiemiljødagen

Rekordmange studerende deltog i Studiemiljødagen

Flere end 200 engagerede studerende deltog i årets Studiemiljødag i CREATE-bygningen i Aalborg torsdag den 24. marts. Temaet var studentertrivsel, og eftermiddagen bød på workshops, idécafé og oplæg om det gode studieliv.

Lagt online: 04.04.2022

Af Signe Bak Pedersen, studentermedhjælper i AAU Kommunikation. Foto: Caroline Jochumsen, AAU Kommunikation

Flere end 200 studerende valgte at bruge eftermiddagen i CREATE-bygningen den 24. marts til årets Studiemiljødag, og det er rekordmange deltagere sammenholdt med tidligere år. Studiemiljødagen var aflyst i 2020 og i 2021 på grund af corona.

TRIVSEL I FOKUS

Temaet i år var studentertrivsel, og efter to år med corona er der kommet ekstra meget fokus på det gode studiemiljø, og det er vigtigt ifølge prorektor Anne Marie Kanstrup:

- Det er dejligt, at så mange har tilmeldt sig til årets Studiemiljødag, hvor temaet er studentertrivsel. Det ser jeg som et udtryk for, at de studerende er engagerede og interesserede i at forbedre studiemiljøet på AAU, lød det fra prorektor.

Et af dagens mange oplæg kom fra Studenterrådgivningen og hed ’Sådan bliver du den perfekte studerende – et opgør med de urealistiske forventninger på studiet’. Formålet med oplægget var et opgør med den fortælling, der findes på hver uddannelse om ’den perfekte studerende’. En fortælling, som rigtig mange studerende tager til sig, og som konsekvens af det oplever tilsvarende mange studerende, at det er en fortælling, som er rigtig svær at leve op til. Pointen med oplægget var derfor at tydeliggøre, at man som studerende ikke skal stræbe efter et sådant ideal. Derudover præsenterede Studenterrådgivningen deltagerne for, hvordan man kan forstå og gøre op med de belastende og ofte usande forestillinger om, hvad det vil sige at være en god studerende på AAU.

Efterfølgende kunne deltagerne vælge sig ind på op til to ud af fire forskellige workshops, som relaterede sig til ’studentertrivsel’. Alternativt kunne de gøre ophold i Idécaféen, hvor de i sparring med medstuderende eller ansatte kunne komme med deres gode idéer til, hvordan vi sammen kan skabe et endnu bedre studieliv på AAU.

ENGAGEREDE STUDERENDE

Prorektor Anne Marie Kanstrup var blandt andet at finde i Idécaféen, og hun glædede sig over det store engagement hos deltagerne:

- Jeg håber først og fremmest, at deltagerne får en god dag og nogle gode indsigter, som de kan tage med videre. Og så er det jo også en dag, hvor studerende kan dele tanker om det gode studiemiljø i Aalborg, lød det fra prorektor Anne Marie Kanstrup, som tilføjede, at Studiemiljødagen er en dag, hvor der netop sættes fokus på de studerendes trivsel.

Det er ikke mange uger siden, at Sundhedsstyrelsen offentliggjorde en stor undersøgelse, der blandt andet viste, at stress blandt unge i alderen 16-24 år var steget markant. Derfor er årets tema om studentertrivsel ekstra aktuelt, og det høje tilmeldingstal kan ses som en indikation på netop det.

- Jeg tænker, at det er vigtigt, at vi får sat fokus på og talt om vores studerendes trivsel, men også at vi rækker ud og tilbyder hjælp til at arbejde med problematikkerne, sagde prorektor.

En af de studerende, der var mødt frem til årets Studiemiljødag var Freja Rosenlund, der læser Sprog og Internationale Studier i Engelsk på 6. semester, som havde placeret sig i Idécaféen.

- Jeg er kommet alene, så jeg synes, det har været superhyggeligt at snakke med en masse nye mennesker og bare lade tankerne flyde, fortæller Freja Rosenlund.

Hun tilføjer, at hendes gruppe er kommet med en masse gode idéer til et bedre studiemiljø på AAU, men det vigtigste er, at hun har fået et større og bedre indblik i trivsel, og hvad god trivsel er.

- Jeg synes, jeg har fået en særlig tilgang til trivsel generelt efter i dag. Det der med, at hvis man ikke når at læse det ene kapitel, så går det nok. Det er den mere overordnede trivsel, der gælder, mener Freja Rosenlund.

Afslutningsvis blev der bestilt pizza til de fremmødte studerende, hvorefter der blev gjort klar til brætspilshygge.

Stor tilfredshed med Studiemiljødag 2022

Evalueringen af Studiemiljødag 2022 viser, at der generelt var stor tilfreds med dagen. 96 procent af de deltagende studerende var 'meget tilfreds' eller 'tilfreds' med dagens rammer og indhold. Evalueringen viser desuden, at flere studerende særligt gav udtryk for, at det var godt at få sat ord på nogle af de udfordringer, de oplever. Ifølge evalueringen oplevede deltagerne, at Studiemiljødagen skabte nogle gode rammer samt redskaber for dialog om trivsel og mistrivsel. Deltagerne var især glade for, at der blev sat fokus på, hvor man kan søge hjælp, hvis man ikke trives i sit studieliv.

Deltagerne blev på dagen bekræftet i, at de er mange, der deler de samme udfordringer i forhold til trivsel og mistrivsel på studiet, og i evalueringen har de givet udtryk for, at det var rart for dem at vide, at de netop ikke er alene om at have det svært.

Læs også:

Læs mere om studiemiljø på AAU her