AAU logo

Studieadministration og -vejledning

 • +

  STUDIEADMINISTRATIONENS ROLLE

  Aalborg Universitets studieadministration bidrager til at lette ansøgeres, dimittenders og studerendes administrative hverdag og understøtte Aalborg Universitet som velfungerende undervisningsinstitution i samarbejde med de decentrale studieadministrationer på institutterne. Studieservice udgør den centrale administration på Aalborg Universitet.

 • +

  STUDIEVEJLEDNING

  Studievejledningen på Aalborg Universitet tilbyder vejledning både for kommende studerende og nuværende studerende om f.eks. valg af uddannelse, bolig, barsel osv. Står du over for personlige udfordringer såsom eksamensangst, har du haft en oplevelse af krænkende adfærd eller oplever du manglende motivation, står studievejledningen også til rådighed.

 • +

  KARRIEREVEJLEDNING

  Har du brug for individuel karrierevejledning, et CV-tjek eller har du lyst til at deltage til arrangementer, hvor du kan blive skarpere i din jobsøgning? Så er AAU Karriere et godt sted at starte. Her kan du få vejledning og coaching om alt, der vedrører din karriere herunder også vejledning om praktik og studiejob.