Taskforce for digital understøttelse af læring

 • +

  VISIONER

  • ”AAU udvikler løbende den digitale understøttelse af læring. Digitalisering af læremidler, undervisning og vejledning motiverer de studerende, øger studieintensiteten og udvider mulighederne for feedback.” 
    
 • +

  Undersøgelse og afrapportering

  Arbejdsgruppens opdrag har været at se på studerendes brug af teknologi og ønsker til digital understøttelse af læring i uddannelsen; og der ud fra udarbejde et katalog over studerendes idéer til digitaliseringstiltag som understøtter læring. Gruppen har afholdt gruppemøder og har gennemført 10 fokusgruppeinterview.

  Du kan læse taskforcens rapport her: 
  Digital understøttelse af læring
  - en undersøgelse af AAU-studerende nuværende brug af teknologi og
  fremtidige ønsker til digital understøttelse i forbindelse med deres studie

 • +

  MEDLEMMER

  • Hanne Dauer Keller (formand for taskforcen)
   Prodekan for HUM
    
  • Martin Roed
   Projektsekretær
    
  • Mads Helsager Harpøth
   Studenterrepræsentant fra Det Teknisk-Naturvidenskabelige fakultets Akademiske Råd og medlem af Studiemiljørådet
    
  • Michael Collin
   ITS
    
  • Eva Brooks
   Learning Lab
    
  • Jeppe Emmersen
   Studieleder, medlem af studiemiljørådet og formand for IT programmet Uddannelse og Læring
    
  • Tom Nyvang
   Studienævnsformand
    
  • Hans Hüttel
   VIP​​
    
  • Anders Trier Olesen
   Studerende
    
  • Jacob Davidsen
   PBL akademiet