Taskforce for kommunikation med de studerende

 • +

  VISIONER

  • ”På AAU byder vi de studerende velkommen med relevant og tydelig information om AAU og den enkeltes uddannelse. Der anvendes digitale løsninger, der imødekommer de studerendes behov, og de studerende introduceres grundigt til deres digitale liv på AAU.”
 • +

  Undersøgelse og afrapportering

  Arbejdsgruppens opdrag har været at se på, hvordan fremtidens kommunikation med AAU’ s studerende skal se ud. Der har i arbejdsgruppen været fokus på principper for den gode kommunikation frem for at se på konkrete tekniske løsninger, og gruppen har desuden videreudviklet visionen for kommunikation med studerende. Gruppen har bl.a. arbejdet med afsæt i studiestartsundersøgelserne 2016 samt 2017 og har afholdt gruppemøder, dialogmøder samt møder med 7 fokusgrupper.

  Du kan læse taskforcens rapport her:

  Studiemiljøstrategi - KOMMUNIKATION MELLEM AAU OG DE STUDERENDE

 • +

  MEDLEMMER

  • Malene Gram (formand for taskforcen)
   Prodekan for SAMF
    
  • Lisbeth Videbæk
   Projektsekretær
    
  • Jens Chr. M. Rauhe
   Studienævnsformand og medlem af Studiemiljørådet
    
  • Michael Sloth Trabjerg
   Studenterrepræsentant i Aalborg Universitets bestyrelse (næstformand) og næstformand i Studiemiljørådet
    
  • Line Horndal Hjørne
   AAU Kommunikation
    
  • Sara D. Thomsen
   Studie-IT
    
  • Charlotte Rohde
   Studievejleder
    
  • Thomas Enslev Mikkelsen
   Studerende
    
  • Esben Röck
   Studerende

  • Malene Karmisholt
   Studiesekretær
    
  • Henrik Brohus
   Studieleder