Taskforce for studiearbejdspladser

 • +

  VISIONER

  • ”AAU tilbyder en bred vifte af forskelligartede studiearbejdspladser, der på hver deres måde understøtter det faglige og sociale miljø på campus.”
    
  • ”AAU´s fysiske rammer udnyttes effektivt, og de studerende har nem og fleksibel adgang til studiearbejdspladserne.”
    
  • ”Studiearbejdspladserne skaber rum for de studerendes læring og motivation og bidrager til en høj studieintensitet og tilstedeværelse på campus.” 
 • +

  Undersøgelse og afrapportering

  Arbejdsgruppens opdrag har bl.a. været at initiere en fotokampagne samt gennemføre en interviewundersøgelse af studiearbejdspladser på AAU og på baggrund heraf udarbejde katalog med idéer til gode studiearbejdspladser. Gruppen har gennemført 15 fokusgruppeinterview, uddybende samtaler og yderligere interviews og har deltaget i rundvisninger og foretaget besøg.

  Du kan læse taskforcens idékatalog her:

  Taskforce for studiearbejdspladser - Idekatalog

  Du kan læse taskforcens rapport her:Fokusgruppeundersøgelse af studiemiljø - rapport til taskforcen for studiearbejdspladser

 • +

  MEDLEMMER

  • Lars Døvling Andersen (formand for taskforcen)
   Prodekan for ENGINEERING
    
  • Christine Hald Nielsen
   Projektsekretær
    
  • Hans Jørgen Andersen
   Institutleder og medlem af Studiemiljørådet
    
  • Tsinat Berhane
   Studenterrepræsentant i Aalborg Universitets bestyrelse og medlem af Studiemiljørådet
    
  • René Daniel Langeland Hansen
   Studenterrepræsentant fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Akademiske Råd og medlem af Studiemiljørådet
    
  • Simon Mæng Tjørnehøj
   Studenterrepræsentant fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske Råd og medlem af Studiemiljørådet
    
  • Kaspar Busk
   Campus Service
    
  • Michael Collin
   ITS
    
  • Repræsentant fra Kvalitetsenheden

  • Marianne Rostgaard
   Institutleder og medlem af Studiemiljørådet
    
  • Robert Chr. Thomsen
   Studieleder