AAU logo

studiemiljøundersøgelser

 • +

  STUDIEMILJØUNDERSØGELSER PÅ AALBORG UNIVERSITET

  Studiemiljøet sætter rammerne for studerendes dagligdag og har en væsentlig betydning for læring og trivsel. Den vigtigste kilde til viden om studiemiljøet og dertilhørende forbedringspotentialer er de studerende.

  Systematisk indsamling af viden om studiemiljøet foregår på flere forskellige måder:

  • Decentrale undersøgelser: Vurderinger af studiemiljøet indgår som en del af de semesterevalueringer, som de studerende får tilsendt efter hvert endt semester. Her skal de studerende vurdere det psykiske, æstetiske og fysiske studiemiljø. Resultaterne fra evalueringerne behandles i uddannelsernes studienævn, der efterfølgende skal sikre, at resultaterne inddrages i planlægningen af det efterfølgende semester og den generelle udvikling af uddannelsen.  
  • Centrale undersøgelser: Universitetet kan vælge at supplere de decentrale målinger med en central måling, der udsendes til alle studerende med særligt udvalgte spørgsmål. De enkelte spørgsmål kan være udvalgt på baggrund af særlige fokusområder, som ledelsen vurderer, er centrale at ’tage temperaturen på’, eller det kan være et ønske om at vide, hvordan de studerende har taget imod de forbedringstiltag, der er iværksat på tværs af uddannelserne. De centrale målinger er tidligere foretaget i 2011, 2013, 2014 og 2016. 

  Har du som studerende bemærkninger til studiemiljøet på din uddannelse, er det vigtigt og meget betydnignsfuldt for universitetets arbejde med studiemiljø, at du besvarer de semesterevalueringer, du modtager fra dit studie. Det er netop informationerne fra semesterevalueringerne (evt. suppleret med øvrig information fra mundtlige evalueringer), der er udgangspunktet for at forbedre studiemiljøet fra et studenterperspektiv. 
   
  Har du bemærkninger, du ikke fik med i din semestervaluering, kan du også altid løbende kontakte din studenterrepræsentant i studienævnet.

  Bemærkninger til det generelle studiemiljø på Aalborg Universitet kan også videregives til studenterrepræsentanterne i Studiemiljørådet. 

 • +

  RESULTATER FRA STUDIEMILJØUNDERUNDERSØGELSEN 2016

  I perioden 30. marts – 24. april 2016 havde alle studerende på Aalborg Universitets bachelor- og kandidatuddannelser mulighed for at deltage i universitetets centrale studiemiljøundersøgelse 2016. 4.600 studerende deltog i undersøgelsen, hvilket gav en svarprocent på 25 %.

  Undersøgelsens resultater har bl.a. fungeret som udgangspunkt for universitetets strategi på studiemiljøområdet.

  Det var universitetets målsætning, at mindst 80 % af respondenterne i 2016 tilkendegav, at de trives på deres uddannelse jf. Aalborg Universitets udviklingskontrakt 2015-2017 (målepunkt 16).

  Studiemiljøundersøgelsen viste, at de studerende overordnet er glade og tilfredse med deres studieliv. Resultaterne viste blandt andet, at:

  • 92 % af de studerende trives på deres uddannelser.
  • 89 % af de studerende oplever deres undervisere/vejledere som engagerede.
  • 73 % af de studerende oplever et godt fællesskab på deres uddannelse.

  Vil du vide mere om de øvrige resultater, kan du læse rapporten om Studiemiljøundersøgelsen 2016.

   

  The results from the study environment evaluation 2016

  In the period 30th march until 24th April 2016 the students at Aalborg University had the chance to participate in the central study environment evaluation 2016. 4.600 students participated.

  The results from the study environment evaluation 2016 served as a starting point for the university's strategy in the study environment area.

  The results showed that the majority of the students at Aalborg University was happy and satisfied with their student life:

  • 92 % of the students feel comfortable in their study program.
  • 89 % of the students feel that their teachers/supervisors are engaged in their teaching/supervision.
  • 73 % of the students declare that there is a great sense of community in their study program.

  If you would like to know more about the results you can read the executive summary from the study environment evaluation.

 • +

  TIDLIGERE STUDIEMILJØUNDERSØGELSER